Privacybeleid

Informatie over gegevensbescherming

Door deze website te bezoeken, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Om u een beter idee te geven over deze verwerking van persoonsgegevens, vatten we hieronder op een overzichtelijke manier voor u samen wat dit voor u betekend. Voor een gedetailleerde omschrijving verwijzen wij u ook op uw rechten onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). JHB Fashion Agency is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

1. Contact
Voor vragen kun je contact opnemen met:
JHB Fashion Agency
Het Markslag 12
7496 DA Hengevelde
Phone: + 31655142288
Email: info@brideshine.com 

2.Doel en werking van Bride & Shine
JHB Fashion Agency opereert onder de merknaam In Bride & Shine www.brideshine.com een ​​internationale webwinkel voor de verkoop van textielreinigingsproducten online.

3. Algemene informatie over gegevensverwerking
Door deze website te gebruiken, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. "Persoonlijke gegevens" is een concept uit de wet op gegevensbescherming en verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Het IP-adres kan ook als persoonlijke gegevens worden geteld. Een IP-adres wordt door de internetprovider toegewezen aan elk apparaat dat is verbonden met internet zodat het apparaat gegevens kan verzenden en ontvangen. Als u onze website gebruikt, registreren we informatie die u ons verstrekt. Tijdens uw bezoek aan onze website wordt bovendien bepaalde informatie over uw gebruik van de website automatisch door ons opgeslagen.

a. Wettelijke basis voor gegevensverwerking
Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, met name de AVG en de BDSG. We verwerken uw gegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan. Als u deze website bezoekt, zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen verwerken met uw toestemming (AVG art. 6, lid 1, onder a)) voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of op uw verzoek vóór het sluiten van de overeenkomst om maatregelen te nemen (AVG art. 6, lid 1, onder b)) om te voldoen aan een wettelijke verplichting (AVG art. 6, lid 1, onder c)) of als de verwerking noodzakelijk is voor de bevordering van onze legitieme belangen of van de belangen van een derde, behalve wanneer uw belangen of fundamentele rechten en uw fundamentele vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen zwaarder wegen dan die belangen (AVG art. 6, lid 1, onder f)). We verwerken alleen gegevens van sollicitanten om een ​​arbeidsrelatie tot stand te brengen, in overeenstemming met de BDSG, art. 26 lid 1.

b. Intrekking van toestemming
Op grond van AVG, artikel 7, lid 3, kunt u uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die plaatsvond voorafgaand aan de intrekking op basis van de verleende toestemming.

c. Bewaartermijn
Tenzij anders aangegeven in de onderstaande informatie, slaan we de gegevens niet langer op dan nodig is voor de verwerking of voor de uitvoering van onze contractuele of wettelijke verplichtingen. Dergelijke wettelijke bewaarverplichtingen kunnen met name voortvloeien uit het handelsrecht of het belastingrecht.

d. Technische dienstverleners
Tenzij hieronder anders vermeld, worden de gegevens verwerkt op de servers van technische dienstverleners die we hiervoor hebben besteld. Deze serviceproviders verwerken de gegevens alleen op uitdrukkelijke instructie en zijn volgens afspraak verplicht om technische en organisatorische maatregelen te treffen om de gegevens te beschermen.

4.Verwerking van serverlogboeken
Wanneer u onze website alleen bezoekt om informatie te vinden, wordt algemene informatie automatisch opgeslagen (niet door registratie), die door uw browser naar onze server wordt verzonden. Dit betreft de volgende standaardinformatie: browsertype / -versie, besturingssysteem, opgevraagde pagina, bezochte pagina (verwijzende URL), IP-adres, datum en tijd van het serververzoek en de HTTP-statuscode. We verwerken deze gegevens om onze rechtmatige belangen te vertegenwoordigen in overeenstemming met AVG-kunst. 6, lid 1 onder f). Deze verwerking is bedoeld voor het technisch beheer en de beveiliging van de website. De opgeslagen gegevens worden na zeven dagen verwijderd, tenzij er concrete aanwijzingen zijn voor een vermoeden van onwettig gebruik, dat verder onderzoek en verwerking van de informatie vereist.

5. Contact Formulier 
Onze website bevat een contactformulier waarmee u ons berichten kunt sturen. Uw gegevens worden versleuteld verzonden. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder b). Alle invoervelden die als verplicht zijn aangemerkt, moeten worden ingevuld om uw aanvraag te verwerken. Als de relevante informatie niet wordt verstrekt, kunnen we uw verzoek niet verwerken. U verstrekt alle andere informatie op vrijwillige basis. U kunt ons echter ook een bericht sturen via ons e-mailadres.

6. Registratie
Om bepaalde functies van de website te gebruiken, is registratie via de website vereist. De benodigde informatie staat op het registratieformulier. Informatie die als verplicht is gemarkeerd, moet worden ingevoerd, anders kan de registratie niet worden voltooid. De verstrekte informatie wordt verwerkt om ons in staat te stellen onze diensten te leveren. Wij verwerken deze gegevens in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1 onder b).

7.Gegevensverwerking voor transactie-afhandeling
Voor zover u de service van onze website gebruikt, verwerken wij persoonsgegevens, maar dit is beperkt tot de gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst te sluiten. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder b). Alle invoervelden die als verplicht zijn aangemerkt, moeten worden ingevuld om uw bestelling te verwerken. Als de relevante informatie niet wordt verstrekt, kunnen we uw bestelling niet verwerken. U verstrekt alle andere informatie op vrijwillige basis.

8. Betalingen
Voor het uitvoeren van transacties gebruiken we verschillende betaaldienstverleners. Hieronder leest u hier meer over.

a. Creditcard
U kunt met creditcard betalen. We willen erop wijzen dat informatie met betrekking tot de betaling wordt verzameld en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende betalingsdienst zelf.

b. PayPal
U kunt ook betalen via PayPal. We willen u erop wijzen dat informatie met betrekking tot de betaling wordt verzameld en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, gevestigd in Luxemburg. PayPal verstrekt ons uw adresgegevens zoals deze worden opgeslagen met PayPal. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder b). Meer informatie over gegevensbescherming met PayPal is te vinden op:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#r5 

c. Overige betalingsdiensten
Je hebt ook de optie om te betalen met iDEAL en Apple Pay. We willen erop wijzen dat informatie met betrekking tot de betaling wordt verzameld en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende betalingsdienst zelf.

9. Toepassingen
Het is mogelijk om via onze website te solliciteren. Hiervoor vragen wij om uw persoonlijke contactgegevens, met name uw naam, CV, uw sollicitatiebrief en andere informatie die u verstrekt. Voor de selectie van kandidaten gebruiken we een externe dienstverlener die, in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden voor het verwerken van de opdracht, alleen in onze opdracht werkt. Uw persoonlijke sollicitatiegegevens worden alleen verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt in verband met uw interesse in een huidige of toekomstige functie bij ons en de verwerking van uw sollicitatie. Uw online aanvraag wordt alleen verwerkt en gelezen door de betreffende contactpersoon. Alle werknemers die gegevens verwerken, zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw gegevens.

Als we u geen baan kunnen aanbieden, bewaren we de informatie die u verstrekt tot zes maanden nadat het sollicitatieproces is voltooid voor het beoogde doel, om vragen over uw sollicitatie en afwijzing te beantwoorden. Dit is niet van toepassing als wettelijk is bepaald dat we uw gegevens niet mogen verwijderen, als een langere bewaartermijn nodig is voor het bewijs of als u expliciet toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn.

Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met art. 26 lid 1 BDSG. Als we uw sollicitatiegegevens langer dan zes maanden bewaren en u hebt hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven, willen we u erop wijzen dat u recht hebt op AVG-kunst. 7, lid 3 kan uw toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die plaatsvond voorafgaand aan de intrekking op basis van de verleende toestemming.

10. Nieuwsbrief
Hieronder vertellen we u meer over onze nieuwsbrief en andere commerciële e-mails en elektronische post en uw rechten om hiertegen bezwaar te maken. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met de verzending en de beschreven procedure. De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, punt a).

De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats via de "dubbele opt-in" -procedure, voor de bevestiging van uw e-mailadres. Deze bevestiging is nodig om ervoor te zorgen dat niemand zich kan aanmelden met het e-mailadres van iemand anders. De registraties voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces aan te tonen zoals wettelijk vereist. Dit omvat de opslag van het tijdstip van registratie en bevestiging en het IP-adres. De wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen bij de koeriersdienst worden ook vastgelegd. De nieuwsbrieven worden verzonden via de externe dienstverlener Mailchimp (The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308).

Mailchimp is gecertificeerd in overeenstemming met de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daarmee dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active  
De nieuwsbrieven bevatten cookies die worden aangevraagd door de server van de verzenddienstaanbieder wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Door deze cookies aan te vragen, wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over uw browser en uw systeem, uw IP-adres, de tijd en locatie van opvraging (die kan worden bepaald op basis van het IP-adres). Deze informatie wordt gebruikt voor technische verbeteringen of voor doelgroepen en hun leesgedrag op basis van gevraagde locaties (op basis van IP-adressen) of het tijdstip waarop toegang werd verkregen. Het verzamelen van statistische informatie omvat ook het bepalen of en wanneer nieuwsbrieven worden geopend en wanneer op welke links wordt geklikt. Hoewel deze informatie om technische redenen kan worden gekoppeld aan individuele nieuwsbriefontvangers, is het belangrijkste doel van de analyses om de leesgewoonten van onze gebruikers te leren kennen en hun inhoud hierop aan te passen of om specifieke inhoud op basis van de interesses van onze gebruikers te verzenden. Dit gebeurt in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder f).

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verdere ontvangst van onze nieuwsbrief. Dit bezwaar is dan van toepassing op alle toekomstige zendingen. U kunt zich uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link die onder elke e-mail verschijnt of per e-mail op het e-mailadres vermeld in Contact. Helaas is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een van beide, de verzending via de koerierdienst of de statistische analyse. In dat geval wordt het volledige abonnement geannuleerd.

11. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit identificeert de gebruikte browser en onze webserver kan de browser daardoor herkennen. Als dit gebruik van cookies de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt, doen we dit in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder f). Deze verwerking vindt plaats in de context van ons legitieme belang om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies ("permanente cookies") worden automatisch verwijderd na een specifieke duur; deze duur kan per cookie verschillen. U kunt de cookies op elk moment zelf verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies via uw browserinstellingen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen 

12. Analyse van onze website

a. Google Analytics
We gebruiken Google Analytics van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") om bezoekers van onze website te analyseren. Google maakt gebruik van cookies. De informatie die de cookie verzamelt over het gebruik van de online aanbieding door gebruikers, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie op ons verzoek om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen het online aanbod op te stellen en om verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van het online aanbod en om internet voor ons te gebruiken. Bovendien kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen van gebruikers worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens.

We gebruiken Google Analytics alleen als de IP-anonimisering is geactiveerd. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte wordt afgekort door Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt door Google niet samengevoegd met andere gegevens. Gebruikers kunnen voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de overeenkomstige instelling van uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie verzamelde informatie wordt vastgelegd door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via deze link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Als u onze website bezoekt via een mobiel apparaat, kunt u Google Analytics uitschakelen door op deze link te klikken. De wettelijke basis voor het gebruik van deze service is AVG art. 6, lid 1, onder f), en dient het legitieme belang van het analyseren van gebruikersgedrag op onze website en stelt ons in staat onze website te verbeteren indien nodig.

Google is gecertificeerd in overeenstemming met de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert dus dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

13. Tracking & retargeting
a. Facebook (Facebook-pixels)

Op onze website gebruiken we Facebook-pixels van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Op basis van deze pixels kunnen we het gedrag van gebruikers volgen nadat ze naar onze website zijn verzonden via een advertentie op Facebook (zogenaamde "conversie"). Op deze manier kunnen we ook de effectiviteit van advertenties op Facebook registreren voor statistische doeleinden en marktonderzoek. De gegevens die op deze manier worden geregistreerd, zijn anoniem voor ons, d.w.z. we zien geen persoonlijke gegevens van individuele gebruikers. Facebook slaat deze gegevens echter wel op en verwerkt deze. We zullen u hierover informeren op basis van wat we hiervan weten. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en deze ook gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met de eigen richtlijnen van Facebook over het gebruik van gegevens

https://www.facebook.com/about/privacy/ .
De Facebook-pixel wordt ingeschakeld door Facebook zodra u onze website aanvraagt ​​en er kan een cookie op uw apparaat worden geplaatst. Als u zich vervolgens aanmeldt bij Facebook of Facebook bezoekt terwijl u al bent aangemeld, wordt het bezoek aan ons online aanbod vastgelegd in uw profiel. De gegevens die via u worden verzameld, zijn ook anoniem voor ons en we kunnen daarom de identiteit van de gebruiker niet afleiden. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat ze kunnen worden gekoppeld aan het gebruikersprofiel en kunnen worden gebruikt door Facebook, ook voor marktonderzoek en advertenties door Facebook zelf.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze service is AVG art. 6, lid 1, onder f) en de verwerking vindt plaats in het kader van onze gerechtvaardigde economische belangen.

U kunt bezwaar maken tegen registratie via de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor het weergeven van advertenties van Facebook via deze link:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads 
Facebook is gecertificeerd in overeenstemming met de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daarmee dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)
b. Facebook Custom Audiences
Onze website maakt gebruik van Facebook Custom Audiences voor websites, een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Dit betekent dat er een remarketingpixel van Facebook op onze website is waarmee Facebook-bezoekers van onze website hun gegevens kunnen registreren en gebruiken voor advertenties (Facebook-advertenties). De pixel zorgt ervoor dat algemene informatie over de browsersessie naar Facebook wordt verzonden, evenals een niet-omkeerbare en niet-persoonsgebonden controlesom (hash-waarde), die wordt gegenereerd op basis van uw Facebook-ID. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Facebook en uw rechten en mogelijkheden om de instellingen aan te passen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, vindt u in de instructies van Facebook over gegevensbescherming:

https://www.facebook.com/privacy/explanation 
Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder f). Als u bezwaar wilt maken tegen toekomstig gebruik door Facebook Website Custom Audiences ("opt-out"), kunt u dit doen via

 https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences 
Facebook is gecertificeerd in overeenstemming met de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daarmee dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
c. Google Marketing Services
Op onze website gebruiken we marketing- en remarketingdiensten van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Met deze services kunnen we effectiever adverteren op basis van de interesses van gebruikers. Via remarketing krijgen gebruikers advertenties en producten te zien waarvoor dergelijke interesse is gewekt via andere websites binnen het Google-netwerk. Google voert hiervoor een code uit wanneer u onze website aanvraagt. Hierdoor worden zogenaamde (re) marketing-tags op de website geplaatst. Op basis hiervan wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (andere technologieën kunnen worden gebruikt in plaats van cookies). De cookies kunnen worden gebruikt door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert naar welke websites de gebruiker heeft gezocht, in welke inhoud hij interesse heeft getoond en welke aanbiedingen hij heeft bekeken. Bovendien wordt technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites en de duur van het bezoek opgeslagen, evenals andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Het IP-adres van de gebruikers wordt ook geregistreerd, moet worden gezegd dat in verband met Google Analytics het IP-adres van gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte wordt afgekort.

Alle gebruikersgegevens worden alleen verwerkt als pseudonieme gegevens. Google slaat geen namen of e-mailadressen op. Alle getoonde advertenties zijn daarom niet gericht op een persoon maar op de houder van de cookie. Deze informatie wordt verzameld door Google en verzonden naar en opgeslagen op een server in de VS.

De Google Marketing-services die we gebruiken, omvatten het online advertentieprogramma van Google AdWords. Met Google AdWords krijgt elke AdWords-klant een andere conversiecookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie verkregen via cookies is bedoeld om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten kunnen zien hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die tot de gebruikers persoonlijk kan worden herleid.

We kunnen advertenties van derden plaatsen via de Google-marketingdienst DoubleClick. DoubleClick maakt gebruik van cookies waarmee Google en Google-partnerwebsites advertenties kunnen plaatsen op basis van bezoeken van gebruikers aan deze website van andere websites.

Het gebruik van Google-services vindt plaats via de Google Tag Manager. Meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google is te vinden op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, de gegevensbeschermingsverklaring is te vinden op https://www.google.com/beleid/privacy.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze service is AVG art. 6, lid 1, onder f). Om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door Google Marketing Services, kunt u de instellingen en opt-outopties van Google gebruiken:

http://www.google.com/ads/preferences.
Google is gecertificeerd in overeenstemming met de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daarmee dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

14. Geïntegreerde diensten en inhoud van derden
Op onze website gebruiken we diensten, diensten en inhoud van derden (hierna "inhoud"). Dit vereist vanuit technisch oogpunt dat uw IP-adres wordt verwerkt zodat de inhoud naar uw browser kan worden verzonden. Uw IP-adres wordt daarom naar de betreffende derde partij verzonden.

We verwerken deze gegevens om onze legitieme belangen te vertegenwoordigen in het kader van de optimalisatie en commerciële exploitatie van onze website in overeenstemming met AVG-kunst. 6, lid 1 onder f).

De programmeertaal Java wordt regelmatig gebruikt om inhoud te integreren. U kunt voorkomen dat de gegevens worden verwerkt door Java in uw browser te deactiveren.

We gebruiken inhoud van de volgende derde partijen op onze website:

a. Google

  • "Google Maps" voor het weergeven van kaarten;
  • "Google Translate", waarmee teksten op onze website in een andere taal kunnen worden vertaald;

Google is gecertificeerd in overeenstemming met de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert dus dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).b. Wij gebruiken Trustpilot voor het opnemen van klantbeoordelingen op onze website.

Je rechten
Als betrokken persoon kunt u uw rechten op ons claimen. Dit betreft met name de volgende rechten:

  • Gebaseerd op artikel 15 van de AVG en art. 34 BDSG heeft u het recht om uit te zoeken of wij uw persoonsgegevens verwerken en wat dat is.
  • Overeenkomstig artikel 16 van de AVG hebt u het recht om een ​​rectificatie van uw gegevens aan te vragen.
  • Op grond van artikel 17 van de AVG en art. 35 BDSG hebt u het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.
  • Op grond van artikel 18 van de AVG heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Overeenkomstig artikel 20 van de AVG hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u met ons hebt gedeeld in een gestructureerde, gebruikelijke en machine leesbare vorm van ons te verkrijgen en om die gegevens over te dragen aan een andere controller.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking op basis van artikel 21, lid 6, onder e) of f) van de AVG op basis van artikel 1 van de AVG.

Functionaris voor gegevensbescherming
U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: info@brideshine.com

Dien een klacht in bij de toezichthoudende autoriteit
Als u van mening bent dat we inbreuk hebben gemaakt op wat in de AVG is bepaald bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van artikel 77 van de AVG.

Versie: 01/2020

[time] minuten geleden, van [location]
De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'alle cookies toestaan' om u de allerbeste ervaring te bieden. Klik op Cookies accepteren om de site te blijven gebruiken.
Je bent met succes aangemeld!
Deze e-mail is geregistreerd